Болд Лувсанжин

Лувсанжин БОЛД. Принцесса. 2002
Принцесса
2002

Бронза, камень

#1 2004 (02), #3 2017 (56)

Александр Рожин

4268