Фирмен-Жирар Франсуа-Мари

Фирмен-Жирар Франсуа-Мари. Завтрак на траве. 1860-е
Завтрак на траве
1860-е

Холст, масло. 25,5 × 36,5

© Архив Фирмен-Жирар // Archives Firmin-Girard

Частная коллекция

#3 2019 (64)

Татьяна Моженок-Нинэн

26108
Фирмен-Жирар Франсуа-Мари. Набережная Флёр в Париже (Quai aux fleurs). 1876
Набережная Флёр в Париже (Quai aux fleurs)
1876

Холст, масло

100,3 × 144,8

Фотография архива Фирмен-Жирара

© Архив Фирмен-Жирар // Archives Firmin-Girard

Частная коллекция

#3 2019 (64)

Татьяна Моженок-Нинэн

26110
Фирмен-Жирар Франсуа-Мари. Продавщица цветов на мосту Пон-Ройяль. 1872
Продавщица цветов на мосту Пон-Ройяль
1872

Холст, масло. 70 × 94

© Архив Фирмен-Жирар // Archives Firmin-Girard

Частная коллекция

#3 2019 (64)

Татьяна Моженок-Нинэн

26112