Сулоага Игнасио

Сулоага Игнасио. Портрет коллекционера И.И. Щукина. 1899
Портрет коллекционера И.И. Щукина
1899

Холст, масло. 139 × 89

ГЭ

#4 2015 (49)

Том Бирченоф

13967
Сулоага Игнасио. Карлик Грегорио, бурдючник. 1908
Карлик Грегорио, бурдючник
1908

Холст, масло. 187 × 154

ГЭ

#4 2015 (49)

Том Бирченоф

13968
Сулоага Игнасио. Приготовление к бою быков. 1903
Приготовление к бою быков
1903

Холст, масло. 210 × 203

ГЭ

#4 2015 (49)

Том Бирченоф

13969
Сулоага Игнасио. Автопортрет
Автопортрет

Холст, масло. 76 × 65

ГМИИ им. А.С. Пушкина

#4 2015 (49)

Том Бирченоф

13970
Сулоага Игнасио. Испанка в ложе на Пласа де Торес. 1901
Испанка в ложе на Пласа де Торес
1901

Холст, масло. 95 × 100

ГМИИ им. А.С. Пушкина

#4 2015 (49)

Том Бирченоф

13971