Shterеnberg David

David Shterenberg
David Shterenberg

1922. Photograph

#1 2021 (70)

Natalia Avtonomova

30234