Polenova Yelena

Posthumous exhibition of Yelena Polenova’s oeuvre. 1902-1903
Posthumous exhibition of Yelena Polenova’s oeuvre. 1902-1903

Photographs

#4 2011 (33)

Olga Atroshchenko

24680
Posthumous exhibition of Yelena Polenova’s oeuvre. 1902-1903
Posthumous exhibition of Yelena Polenova’s oeuvre. 1902-1903

Photographs

#4 2011 (33)

Olga Atroshchenko

24681
Posthumous exhibition of Yelena Polenova’s oeuvre. 1902-1903
Posthumous exhibition of Yelena Polenova’s oeuvre. 1902-1903

Photographs

#4 2011 (33)

Olga Atroshchenko

24682
Yelena Polenova. Photograph. 1874
Yelena Polenova. Photograph. 1874

Department of Manuscripts, Tretyakov Gallery

#4 2011 (33), #3 2014 (44)

Yelena Terkel

24683
Yelena Polenova with her friends and family in Abramtsevo
Yelena Polenova with her friends and family in Abramtsevo

Standing: Savva Mamontov, Pyotr Spiro, Ilya Ostroukhov, Yelena Polenova.

Sitting: Valentin Serov, Mark Antokolsky, Yelizaveta Mamontova, Maria Polenova, Natalya Polenova. Photo. 1883

Department of Manuscripts, Tretyakov Gallery

#4 2011 (33)

Yelena Terkel

24684
Yelena Polenova’s letter to Maria Yakunchikova May 3/15 1889. Moscow
Yelena Polenova’s letter to Maria Yakunchikova May 3/15 1889. Moscow

Manuscripts Department, Tretyakov Gallery

First publication

#4 2011 (33)

Yelena Terkel

24685
Yelena Polenova. Photo. 1866
Yelena Polenova. Photo. 1866

Department, Tretyakov Gallery

#4 2011 (33)

Yelena Terkel

24686
Yelena Polenova’s visiting card
Yelena Polenova’s visiting card

Manuscripts Department, Tretyakov Gallery

#4 2011 (33)

Yelena Terkel

24687
Yelena Polenova
Yelena Polenova

1889. Photograph

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Yelena Kashtanova

29290
Yelena Polenova. A page from a scratchpad. Autograph
Yelena Polenova. A page from a scratchpad. Autograph

1880s

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Yelena Kashtanova

29292
Yelena Polenova. A page from a scratchpad. Autograph
Yelena Polenova. A page from a scratchpad. Autograph

1880s

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Yelena Kashtanova

29294
Yelena Polenova
Yelena Polenova

Photograph

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Louise Hardiman

29296