Landscape

Andrei MARTYNOV. Baltic Coast. A Cavalcade. 1810–1811
Martynov Andrei
Baltic Coast. A Cavalcade
1810–1811

Gouache on paper. 45 × 61.2 cm

#2 2010 (27)

Margarita Krylova

19534
Mashkov Ilya. The Cypress near the Cathedral Wall. Italy. 1913
Mashkov Ilya
The Cypress near the Cathedral Wall. Italy
1913

Oil on canvas. 59 by 67cm

The State History, Architecture and Art Vladimir-Suzdal Museum-Reserve

#1 2005 (06)

A. Aksenova

19599
Mashkov Ilya. Novodevichy Convent. 1912-1913
Mashkov Ilya
Novodevichy Convent
1912-1913

Oil on canvas

93.3 × 126 cm

Volgograd Museum of Fine Arts

#3 2005 (08), #2 2011 (31), #1 2021 (70)

Tatyana Dodina

19600
Mashkov Ilya. Backyard in Stanitsa Mikhailovskaya. 1930
Mashkov Ilya
Backyard in Stanitsa Mikhailovskaya
1930

Oil on canvas. 94 by 130 cm

The Volgograd Fine Arts Museum

#3 2005 (08)

Tatyana Dodina

19602
Mashkov Ilya. The Crimea. The Park in Alupka. 1923
Mashkov Ilya
The Crimea. The Park in Alupka
1923

Oil on canvas. 56 by 77 cm

The Volgograd Fine Arts Museum

#3 2005 (08)

Tatyana Dodina

19604
Mashkov Ilya. Geneva Lake. Glion. 1914
Mashkov Ilya
Geneva Lake. Glion
1914

Oil on canvas. 102.5 by 116 cm

Tretyakov Gallery

Special issue. KNAVE OF DIAMONDS

Irina Vakar, Tatiana Levina, Tatiana Mikhienko

19643
Mashkov Ilya. Italy. Nervi. Landscape with Aqueduct. 1913
Mashkov Ilya
Italy. Nervi. Landscape with Aqueduct
1913

Oil on canvas. 81 by 99 cm

Tretyakov Gallery

Special issue. KNAVE OF DIAMONDS

Irina Vakar, Tatiana Levina, Tatiana Mikhienko

19644
Matisse Henri. Le Bois de Boulogne. 1902
Matisse Henri
Le Bois de Boulogne
1902

Oil on canvas. 65 by 81.5 cm

Pushkin Museum of Fine Arts

#1 2006 (10)

Tatiana Potapova

19577
Matveyev Fyodor. Rome. Ruins of the Forum. 1816
Matveyev Fyodor
Rome. Ruins of the Forum
1816

Oil on canvas. 70.5×97.5 cm

National Art Museum of the Republic of Belarus, Minsk

#3 2008 (20), #2 2022 (75)

Svetlana Usacheva

19546
Matveyev Fyodor. Italian Landscape with Ruins of Three Antique Temples. 1816
Matveyev Fyodor
Italian Landscape with Ruins of Three Antique Temples
1816

Oil on canvas. 71.5×98 cm

Hermitage

#3 2008 (20)

Svetlana Usacheva

19547
Matveyev Fyodor. Landscape with Figures in Antique Costume. 1799 (?)
Matveyev Fyodor
Landscape with Figures in Antique Costume
1799 (?)

Oil on canvas. 98×134 cm

Russian Museum

#3 2008 (20)

Svetlana Usacheva

19548
Matveyev Fyodor. A View in Tivoli Near Rome. 1782
Matveyev Fyodor
A View in Tivoli Near Rome
1782

Oil on canvas. 72.5×96.5 cm

Russian Museum

#3 2008 (20)

Svetlana Usacheva

19549
Matveyev Fyodor. A View in Italy. 1805
Matveyev Fyodor
A View in Italy
1805

Oil on canvas. 99.6×137.3 cm

Rybinsk State Open-Air Museum of History, Art and Architecture

#3 2008 (20)

Svetlana Usacheva

19550
Matveyev Fyodor. A View of Rome. Colosseum. 1810s
Matveyev Fyodor
A View of Rome. Colosseum
1810s

Oil on canvas

109×156 cm

Tretyakov Gallery

#3 2008 (20)

Svetlana Usacheva

19551
Matveyev Fyodor. Italian Landscape. 1806
Matveyev Fyodor
Italian Landscape
1806

Oil on canvas. 97×135 cm

Fyodor Kovalenko Regional Art Museum in Krasnodar

#3 2008 (20)

Svetlana Usacheva

19552
Matveyev Fyodor. Waterfalls Near Rome. 1806
Matveyev Fyodor
Waterfalls Near Rome
1806

Oil on canvas. 80×108 cm

Novgorod State Open-Air Museum

#3 2008 (20)

Svetlana Usacheva

19553
Matveyev Fyodor. A View in Sicily. Hills. 1811
Matveyev Fyodor
A View in Sicily. Hills
1811

Oil on canvas. 108×159 cm

Tretyakov Gallery

#3 2008 (20)

Svetlana Usacheva

19554
Matveyev Fyodor. A View in Rome. Colosseum. 1816
Matveyev Fyodor
A View in Rome. Colosseum
1816

Oil on canvas. 135×194.3 cm

Tretyakov Gallery

#3 2008 (20)

Svetlana Usacheva

19555
Matveyev Fyodor. Italian Landscape. 1819
Matveyev Fyodor
Italian Landscape
1819

Oil on canvas. 119×156 cm

Tretyakov Gallery

#3 2008 (20)

Svetlana Usacheva

19556
Matveyev Fyodor. Waterfalls of the Pope’s Palace in the Environs of Rome. 1818
Matveyev Fyodor
Waterfalls of the Pope’s Palace in the Environs of Rome
1818

Oil on canvas. 97×73 cm

Nizhny Novgorod State Art Museum

#3 2008 (20)

Svetlana Usacheva

19557
Matveyev Fyodor. A View in the Environs of Tivoli. 1819
Matveyev Fyodor
A View in the Environs of Tivoli
1819

Oil on canvas. 74×97.7 cm

Tretyakov Gallery

#3 2008 (20)

Svetlana Usacheva

19558
Matveyev Fyodor. Waterfalls. Sicily. 1814
Matveyev Fyodor
Waterfalls. Sicily
1814

Oil on canvas. 111.5×159.2 cm

National Gallery of Armenia, Yerevan

#3 2008 (20)

Svetlana Usacheva

19559
Mavrina Tatyana. Polyanka. Moscow. 1944
Mavrina Tatyana
Polyanka. Moscow
1944

Watercolour, whitewash, ink, pen, lead pencil on paper

13.3 × 16 cm

Tretyakov Gallery

#2 2018 (59)

Irina Leytes, Yekaterina Arkhipova

20301
Mavrina Tatyana. Kadashy. Moscow. 1944
Mavrina Tatyana
Kadashy. Moscow
1944

Watercolour, whitewash, ink, pen on paper

20.3 × 14.3 cm

Tretyakov Gallery

#2 2018 (59)

Irina Leytes, Yekaterina Arkhipova

20303
Mavrina Tatyana. Moscow Landscape with Open Carriage. 1922-1925
Mavrina Tatyana
Moscow Landscape with Open Carriage
1922–1925

Watercolour, sauce, wet brush and white оn grey paper

29.7 × 37.6 cm

Tretyakov Gallery

#2 2021 (71)

Irina Leites

30541
Mavrina Tatyana. House with a Red Roof. Late 1920s
Mavrina Tatyana
House with a Red Roof
Late 1920s

Watercolour and gouache оn paper

35.6 × 26.4 cm

Tretyakov Gallery

#2 2021 (71)

Irina Leites

30549
Mavrina Tatyana. The Third Meschanskaya Street. Moscow. 1945
Mavrina Tatyana
The Third Meschanskaya Street. Moscow
1945

Indian ink, pen and watercolour on paper mounted on paper

13.9 × 15.3 cm

Tretyakov Gallery

#2 2021 (71)

Irina Leites

30559
Mavrina Tatyana. Tyoply Pereulok. Moscow. 1945
Mavrina Tatyana
Tyoply Pereulok. Moscow
1945

Indian ink, pen, brush, watercolour and white on paper

14 × 19 cm

Tretyakov Gallery

#2 2021 (71)

Irina Leites

30561
Mavrina Tatyana. Vladimirov Drive. 1942
Mavrina Tatyana
Vladimirov Drive
1942

Watercolour, white, ink, pen and wax pastel on grey paper

28.8 × 21 cm

Tretyakov Gallery

#2 2021 (71)

Irina Leites

30563
Mavrina Tatyana. Church of the Dormition of the Theotokos in Gonchary. 1943
Mavrina Tatyana
Church of the Dormition of the Theotokos in Gonchary
1943

Watercolour, gouache, Indian ink and pen on paper mounted on paper

28.7 × 20.7 cm

Aleksander Sheludchenko Collection, Moscow

#2 2021 (71)

Irina Leites

30565
Mavrina Tatyana. On Yakimanka. Moscow. 1943
Mavrina Tatyana
On Yakimanka. Moscow
1943

Indian ink, pen, watercolour and white on light blue paper

28 × 19.5 cm

Tretyakov Gallery

#2 2021 (71)

Irina Leites

30567
Mavrina Tatyana. Convent of Nativity of Theotokos. 1943
Mavrina Tatyana
Convent of Nativity of Theotokos
1943

Watercolour, white, Indian ink, pen and wax pastel on grey paper

28 × 20.1 cm

Tretyakov Gallery

#2 2021 (71)

Irina Leites

30569
Mavrina Tatyana. Kadashi. 1945
Mavrina Tatyana
Kadashi
1945

Watercolour, gouache, Indian ink and pen on paper mounted on paper

20.8 × 28.7 cm

Aleksander Sheludchenko Collection, Moscow

#2 2021 (71)

Irina Leites

30571
Mavrina Tatyana. Suzdal. Orion. 1968
Mavrina Tatyana
Suzdal. Orion
1968

Tempera, watercolour, silver paint and blue pencil on paper

40 × 54 cm

Tretyakov Gallery

#2 2021 (71)

Irina Leites

30591
Mavrina Tatyana. Rostov Veliky Kremlin at Night. 1965
Mavrina Tatyana
Rostov Veliky Kremlin at Night
1965

Watercolour, gouache, silver paint and Indian ink on handmade paper

38.2 × 55.1 cm

Aleksander Sheludchenko Collection, Moscow

#2 2021 (71)

Irina Leites

30593
Mavrina Tatyana. Suzdal in Winter. 1968
Mavrina Tatyana
Suzdal in Winter
1968

Gouache, tempera and silver paint on handmade paper

38 × 59 cm

Aleksander Sheludchenko Collection, Moscow

#2 2021 (71)

Irina Leites

30597
Mavrina Tatyana. Autumn. 1982
Mavrina Tatyana
Autumn
1982

Tempera, watercolour, gouache and pastel on paper

39 × 50.7 cm

Tretyakov Gallery

#2 2021 (71)

Irina Leites

30607
Jakob W. Mechau. The Pyramid of Cestius. 1790s
Mechau Jakob W.
The Pyramid of Cestius
1790s

Leipzig, Museum der Bildenden Kunste

#2 2004 (03)

L. MARKINA

19694
Arthur MELVILLE. Brig o'Turk. 1893
Melville Arthur
Brig o'Turk
1893

Watercolour on paper. 60.8 × 86.4 cm

The Robertson Collection, Orkney

#1 2011 (30)

Tom Birchenough

19672
Meshcherin Nikolai. Autumn Morning
Meshcherin Nikolai
Autumn Morning

Tempera on canvas mounted on fiberboard.

66.5 by 79 cm

Tretyakov Gallery

#2 2007 (15)

Nikolai Gagman

19700
Meshcherin Nikolai. Spring. 1903
Meshcherin Nikolai
Spring
1903

Oil on canvas. 43 by 59 cm

Tretyakov Gallery

#2 2007 (15)

Nikolai Gagman

19701
Meshcherin Nikolai. Willow-herb. 1912
Meshcherin Nikolai
Willow-herb
1912

Tempera on cardboard. 67.3 by 85.5 cm

Tretyakov Gallery

#2 2007 (15)

Nikolai Gagman

19702
Meshcherin Nikolai. Fields of Rye. View towards Kolychevo Village from Dugino Es
Meshcherin Nikolai
Fields of Rye. View towards Kolychevo Village from Dugino Estate
1906

Tempera on canvas mounted on cardboard. 60 by 100.8 cm

Tretyakov Gallery

#2 2007 (15)

Nikolai Gagman

19703
Meshcherin Nikolai. Before Sunrise. 1915
Meshcherin Nikolai
Before Sunrise
1915

Pastel on paper mounted on cardboard. 29.5 by 36 cm

Tretyakov Gallery

#2 2007 (15)

Nikolai Gagman

19704
Arseny MESHCHERSKY. Winter. Cutting Ice. 1878
Meshchersky Arseny
Winter. Cutting Ice
1878

Oil on canvas. 109 by 177 cm

Tretyakov Gallery

#3 2006 (12)

Yekaterina Selezneva

19706