Tsigal Vladimir

Tsigal Vladimir. Novorossyisk. Street Fights. 1943
Novorossyisk. Street Fights
1943

#1 2010 (26), #3 2013 (40), #2 2015 (47)

Alexander Morozov

24470
Tsigal Vladimir. Monument to the Hero of the Soviet Union Lieutenant General Dmi
Monument to the Hero of the Soviet Union Lieutenant General Dmitry Karbyshev
1961

Marble. Height 385 cm

Architect Nikolai Kovalchuk

Mauthausen, Austria

Photograph

#2 2015 (47), #1 2018 (58), #1 2020 (66)

24471
Tsigal Vladimir. Monument to Hero of the Soviet Union Richard Zorge in Moscow. 1
Monument to Hero of the Soviet Union Richard Zorge in Moscow
1985

Bronze

Photograph: Stanislav Tikhomirov/ TASS

#2 2015 (47), #3 2017 (56), #1 2020 (66)

24472
Tsigal Vladimir. Under the Koldun (Warlock) Mountain. 1943
Under the Koldun (Warlock) Mountain
1943

Ink on paper, brush

#1 2018 (58)

Sergei Orlov

24473
Tsigal Vladimir. “Malaya Zemlya” Monument. 1982
“Malaya Zemlya” Monument
1982

Architects Yakov Belopolsky, Roman Kananin, Vladimir Khavin. 

Novorossiysk

#1 2018 (58)

Sergei Orlov

24474
Tsigal Vladimir. The Paratrooper Zhora Karpin. 1943
The Paratrooper Zhora Karpin
1943

From the wartime album

Ink on paper, pen

#1 2018 (58)

Sergei Orlov

24475
Tsigal Vladimir. The Paratrooper O. Dzhayani. 1943
The Paratrooper O. Dzhayani
1943

From the wartime album

Ink on paper, pen

#1 2018 (58), #1 2020 (66)

Sergei Orlov

24476
Tsigal Vladimir. Monument to the Hero of the Soviet Union Richard Sorge. 1981
Monument to the Hero of the Soviet Union Richard Sorge
1981

Bronze, granite

Height 460 cm

Architects Rasim Aliev, Leonid Pavlov, Yury Dubov

Baku. Photograph

#1 2018 (58)

Sergei Orlov

24477
Tsigal Vladimir. Railway Embankment. 1943
Railway Embankment
1943

Ink on paper

#1 2018 (58)

Sergei Orlov

24478
Tsigal Vladimir. At the Port. Novorossiysk. 1943
At the Port. Novorossiysk
1943

Pencil on paper

#1 2018 (58)

Sergei Orlov

24479
Tsigal Vladimir. Monument to Sergei Yesenin. 1972
Monument to Sergei Yesenin
1972

Bronze

Height 350 cm

Moscow

Architects Yury Yurov, Sergei Vakhtangov

Photograph

#1 2018 (58)

Sergei Orlov

24480
Tsigal Vladimir. Double Portrait. 2003
Double Portrait
2003

Bronze. 35 × 30 × 20 cm

Property of the artistʼs family

#1 2018 (58)

Sergei Orlov

24481
Tsigal Vladimir. The Spy. 2003
The Spy
2003

Bronze. 52 × 31 × 19 cm

Property of the artistʼs family

#1 2018 (58)

Sergei Orlov

24482