Mashkov Ilya

Mashkov Ilya. Three Sisters on the Sofa. N., L. and Ye.Samoylova. 1911
Three Sisters on the Sofa. N., L. and Ye.Samoylova
1911

Oil on canvas. 197 by 256.5 cm

The M.A.Vrubel Omsk Regional Museum of Fine Arts

#2 2004 (03), Special issue. KNAVE OF DIAMONDS

A. GUMENYUK, N. TOLSTAYA

19598
Mashkov Ilya. The Cypress near the Cathedral Wall. Italy. 1913
The Cypress near the Cathedral Wall. Italy
1913

Oil on canvas. 59 by 67cm

The State History, Architecture and Art Vladimir-Suzdal Museum-Reserve

#1 2005 (06)

A. Aksenova

19599
Mashkov Ilya. Novodevichy Convent. 1912-1913
Novodevichy Convent
1912-1913

Oil on canvas

93.3 × 126 cm

Volgograd Museum of Fine Arts

#3 2005 (08), #2 2011 (31), #1 2021 (70)

Tatyana Dodina

19600
Mashkov Ilya. Portrait of the Artist Adolf Milman. 1916-17
Portrait of the Artist Adolf Milman
1916-1917

Oil on canvas. 167.5 by 142.5 cm

The Volgograd Fine Arts Museum

#3 2005 (08)

Tatyana Dodina

19601
Mashkov Ilya. Backyard in Stanitsa Mikhailovskaya. 1930
Backyard in Stanitsa Mikhailovskaya
1930

Oil on canvas. 94 by 130 cm

The Volgograd Fine Arts Museum

#3 2005 (08)

Tatyana Dodina

19602
Mashkov Ilya. Thistle in Steppe. 1933
Thistle in Steppe
1933

Oil on canvas. 84 by 62.5 cm

The Volgograd Fine Arts Museum

#3 2005 (08)

Tatyana Dodina

19603
Mashkov Ilya. The Crimea. The Park in Alupka. 1923
The Crimea. The Park in Alupka
1923

Oil on canvas. 56 by 77 cm

The Volgograd Fine Arts Museum

#3 2005 (08)

Tatyana Dodina

19604
Mashkov Ilya. Collective Farm Woman with Pumpkins. 1930
Collective Farm Woman with Pumpkins
1930

Oil on canvas. 120 by 97.5 cm

The Volgograd Fine Arts Museum

#3 2005 (08)

Tatyana Dodina

19605
Mashkov Ilya. Soviet Bread. 1936
Soviet Bread
1936

Oil on canvas. 150 by 180 cm

The Volgograd Fine Arts Museum

#3 2005 (08)

Tatyana Dodina

19606
Mashkov Ilya. Bright Bouquet Against Dark Background. 1936
Bright Bouquet Against Dark Background
1936

Oil on canvas. 86.5 by 69.5 cm

The Volgograd Fine Arts Museum

#3 2005 (08), #3 2017 (56)

Tatyana Dodina

19607
Mashkov Ilya. Girl at a Tobacco Plantation. 1930
Girl at a Tobacco Plantation
1930

Oil on canvas. 107.5 by 80.5 cm

The Volgograd Fine Arts Museum

#3 2005 (08)

Tatyana Dodina

19608
Mashkov Ilya. Portrait of Varvara Vinogradova. 1909
Portrait of Varvara Vinogradova
1909

Oil on canvas. 144 by 128 cm

Tretyakov Gallery

Special issue. KNAVE OF DIAMONDS

Irina Vakar

19609
Mashkov Ilya. Portrait of a Lady with Pheasants. 1911
Portrait of a Lady with Pheasants
1911

Oil on canvas. 177 by 133 cm

Russian Museum

Special issue. KNAVE OF DIAMONDS

Gleb Pospelov

19610
Mashkov Ilya. Still-life with Pineapple. c. 1910
Still-Life With Pineapple
c. 1910

Oil on canvas. 121 by 171 cm (oval)

Russian Museum

Special issue. KNAVE OF DIAMONDS

Gleb Pospelov

19635
Mashkov Ilya. Models in the Studio. 1916
Models in the Studio
1916

Oil on canvas. 147 by 156 cm

Vladimir and Ekaterina Semenikhin Collection

Special issue. KNAVE OF DIAMONDS

Gleb Pospelov

19636
Mashkov Ilya. Male Portrait with Flower in Buttonhole. 1910
Male Portrait with Flower in Buttonhole
1910

Oil on canvas. 142 by 86 cm

Tretyakov Gallery

Special issue. KNAVE OF DIAMONDS

Gleb Pospelov

19637
Mashkov Ilya. Still-life with Bananas. 1910
Still-life with Bananas
1910

Oil on canvas. 103 by 133 cm

Pereslavl-Zalessky Architecture and Art Museum-Reserve

Special issue. KNAVE OF DIAMONDS

Gleb Pospelov

19638
Mashkov Ilya. Self-portrait with a portrait of Pyotr Konchalovsky. 1910
Self-portrait with a portrait of Pyotr Konchalovsky
1910

Oil on canvas. 208 by 270 cm

Russian Museum

Special issue. KNAVE OF DIAMONDS

Irina Vakar, Tatiana Levina, Tatiana Mikhienko

19639
Mashkov Ilya. Seated Model. 1912–1913
Seated Model
1912–1913

Oil on canvas. 120 by 70 cm

Vologda Regional Art Gallery

Special issue. KNAVE OF DIAMONDS

Irina Vakar, Tatiana Levina, Tatiana Mikhienko

19640
Mashkov Ilya. Model with a Vase. C. 1908
Model with a Vase
C. 1908

Oil on canvas. 66 by 54.5 cm

Vladimir and Ekaterina Semenikhin Collection

Special issue. KNAVE OF DIAMONDS

Irina Vakar, Tatiana Levina, Tatiana Mikhienko

19641
Mashkov Ilya. Still-life with Pomegranates, Crapes and a Skull-cap. 1909
Still-life with Pomegranates, Crapes and a Skull-cap
1909

Oil on canvas. 60 by 80 cm

Tretyakov Gallery

Special issue. KNAVE OF DIAMONDS

Irina Vakar, Tatiana Levina, Tatiana Mikhienko

19642
Mashkov Ilya. Geneva Lake. Glion. 1914
Geneva Lake. Glion
1914

Oil on canvas. 102.5 by 116 cm

Tretyakov Gallery

Special issue. KNAVE OF DIAMONDS

Irina Vakar, Tatiana Levina, Tatiana Mikhienko

19643
Mashkov Ilya. Italy. Nervi. Landscape with Aqueduct. 1913
Italy. Nervi. Landscape with Aqueduct
1913

Oil on canvas. 81 by 99 cm

Tretyakov Gallery

Special issue. KNAVE OF DIAMONDS

Irina Vakar, Tatiana Levina, Tatiana Mikhienko

19644
Mashkov Ilya. Bread. 1913
Bread
1913

Oil on canvas. 105 by 133 cm

Russian Museum

Special issue. KNAVE OF DIAMONDS

Irina Vakar, Tatiana Levina, Tatiana Mikhienko

19645
Mashkov Ilya. Begonias. 1907
Begonias
1907

Oil on canvas. 97 by 116 cm

Serpukhov Art and History Museum

#1 2006 (10), Special issue. KNAVE OF DIAMONDS

Andrei Pilipenko

Serpukhov Art and History Museum

Irina Vakar, Tatiana Levina, Tatiana Mikhienko

“The East, Nationality and the West”

19646
Mashkov Ilya. Still Life. Fruit on a Tray. 1910
Still Life. Fruit on a Tray
1910

Oil on canvas. 80,7×116,2

Tretyakov Gallery

#2 2006 (11)

Irina Lebedeva

19647
Mashkov Ilya. Self-portrait. 1911
Self-portrait
1911

Oil on canvas. 137 × 107 cm

Tretyakov Gallery

#2 2010 (27), #2 2011 (31), Special issue. KNAVE OF DIAMONDS, #3 2017 (56)

Natalya Chernysheva

19648
Mashkov Ilya. Portrait of Yevgenia Kirkaldi (Lady and a Chinese Woman). 1910
Portrait of Yevgenia Kirkaldi (Lady and a Chinese Woman)
1910

Oil on canvas. 166 × 124.5 cm

Tretyakov Gallery

#2 2010 (27), Special issue. KNAVE OF DIAMONDS, #3 2017 (56)

Natalya Chernysheva

19649
Mashkov Ilya. A Woman’s Portrait (against wall-paper background). 1908
A Woman’s Portrait (against wall-paper background)
1908

Oil on canvas. 119.4 × 81 cm

National Art Museum of Belarus (Minsk)

#2 2010 (27)

Natalya Chernysheva

19650
Mashkov Ilya. A Woman’s Portrait. Head. (Kirkaldi?). 1910
A Woman’s Portrait. Head. (Kirkaldi?)
1910

Oil on canvas. 62.5 × 53 cm

Viktor and Apollinary Vasnetsov Kirov Art Museum

#2 2010 (27)

Natalya Chernysheva

19651
Mashkov Ilya. Portrait of a Woman in an Armchair. 1913
Portrait of a Woman in an Armchair
1913

Oil on canvas. 177 × 115 cm

Yekaterinburg Museum of Fine Arts

#2 2011 (31)

Olga Malkova

19652
Mashkov Ilya. Fruit from an Agricultural Exhibition. Quince and Peaches. 1939
Fruit from an Agricultural Exhibition. Quince and Peaches
1939

Oil on canvas. 61 × 118.5 cm (Second version)

Volgograd Museum of Fine Arts

#2 2011 (31)

Olga Malkova

19653
Mashkov Ilya. Reclining Female Model. 1910s
Reclining Female Model
1910s

Charcoal and pastel on paper. 45.6 × 65 cm

Tretyakov Gallery

#1 2015 (46)

Margaret Samu

19654
Mashkov Ilya. Sitting Female Model. Second half of 1910s
Sitting Female Model
Second half of 1910s

Charcoal and pastel on paper. 61 × 50.5 cm

#1 2015 (46)

Irina Leytes

19655