Yusov Yevgeny

Yevgeny YUSOV. Don Quixote and Sancho. 2005
Don Quixote and Sancho
2005

Digital print. 70 by 50 cm

Russia

#4 2005 (09)

Vladimir Nazansky

25123