Steinberg Eduard

Steinberg Eduard. Composition. 2003
Composition
2003

Oil on canvas. 160 by 170 cm

#4 2004 (05)

S. Len

24844
Steinberg Eduard. Christmas (In Memory of Felix Svetov). 2002
Christmas (In Memory of Felix Svetov)
2002

Oil on canvas. 170 by 150 cm

#4 2004 (05)

S. Len

24845
Steinberg Eduard. Abstract Composition. 1979
Abstract Composition
1979

Oil on canvas. 119.5 by 150 cm

Tretyakov Gallery

#1 2005 (06)

D. Lavrova, I. Lomakina

24846
Steinberg Eduard. Composition. 1973
Composition
1973

Oil on canvas. 110 × 110 cm

#1 2010 (26)

24847