Shekhovtsov Sergei

Sergei SHEKHOVTSOV. Cinema. 2004
Cinema
2004

Installation.

Porolon. 500 by 300 by 150 cm

Ridzhina Gallery

#4 2005 (09)

Andrei Erofeev

24782
Shekhovtsov Sergei. Movie Theatre. 2007
Movie Theatre
2007

Object

#3 2007 (16)

Yevgenia Kikodze

24783