Shevchenko Alexander

Shevchenko Alexander.  Laundresses. 1928
Laundresses
1928

Tempera on paper. 40,7×34,5

Tretyakov Gallery

#1 2004 (02)

E. EFREMOVA

24756
Shevchenko Alexander. A Tent on the Boulevard. 1922
A Tent on the Boulevard
1922

Ink on cream-wove paper

20.4×22.5 cm

#2 2008 (19)

Yelizaveta Yefremova

24757
Shevchenko Alexander. Nude against a Blue Background. 1916
Nude against a Blue Background
1916

Gouache, lead pencil on colour paper

26.2 × 18.6 cm

#1 2015 (46)

Irina Leytes

24758
Shevchenko Alexander. Drawing from the “Makovets” magazine (No. 1, 1922)
Drawing from the “Makovets” magazine (No. 1, 1922)

24 × 19 cm

Archive of Nikolai Chernyshev’s family

#3 2016 (52)

Yelena Krylova

24759