Chistiakov Pavel

Pavel CHISTIAKOV. Boyar. 1876
Boyar
1876

Oil on canvas. 131 by 107 cm

Tretyakov Gallery

#1 2007 (14)

Alla Vereshchagina

24631
Chistiakov Pavel. An Italian Brick-layer (Muratore). 1870
An Italian Brick-layer (Muratore)
1870

Oil on canvas. 67 × 54 cm

Tretyakov Gallery

#3 2019 (64)

Vera Bodunova

26101