Cherbadzi Dmitry

Dmitry Cherbadzi. Set design for “Swan Lake”, ballet by Pyotr Tchaikovsky. 2013
Set design for “Swan Lake”, ballet by Pyotr Tchaikovsky
2013

Mixed media. 60 × 95 cm

#4 2014 (45)

Tatiana Mikhailova

24548