Wu Guanzhong

Wu Guanzhong. A Flock of Geese on Lake Tai. 1974
A Flock of Geese on Lake Tai
1974

Oil on canvas. 44 × 59.5 cm

National Art Museum of China (NAMOC)

#3 2017 (56)

Wu Weishan

23531