Sytov Alexander

Alexander Sytov. Hussars’ Youth. 2014
Hussars’ Youth
2014

Oil on canvas. 100 × 140 cm

#2 2015 (47)

Alexander Sytov

23304