Stozharov Vladimir

Vladimir STOZHAROV. Novgorod. The Yaroslav Courthouse. 1972
Novgorod. The Yaroslav Courthouse
1972

Oil on canvas. 100×140 cm

#1 2003 (01)

A. MOROZOV

23236
Vladimir STOZHAROV. Karpogori. The Well. 1964
Karpogori. The Well
1964

Oil on cardboard. 47 by 99 cm

#3 2006 (12)

Natalya Alexandrova

23237
Vladimir Stozharov. Flax. 1967
Flax
1967

Oil on canvas. 89 × 124.5 cm

Wooden frame. 1960s

Multilayer wood with veneer

98 × 134 × 8 cm;  88 × 124 cm 

Tretyakov Gallery

#1 2015 (46)

Tatiana Karpova

23238