Slavyansky Fyodor

Fyodor SLAVYANSKY. Alexei Venetsianov’s Study. End of 1830s - early 1840s
Alexei Venetsianov’s Study
End of 1830s - early 1840s

Oil on canvas. 35 × 43 cm

Tretyakov Gallery

#3 2010 (28)

Natalya Gorlenko

23097