Sigorsky Vasily

Vasily SIGORSKY. Krymsky Bridge. 1958
Krymsky Bridge
1958

Gouache on paper. 33.7 × 59.5 cm

Tretyakov Gallery

#2 2018 (59)

Irina Leytes, Yekaterina Arkhipova

22993