Peyron Guido

Guido PEYRON. Friends in the Studio. 1928
Friends in the Studio
1928

Oil on panel. 157 x 126 cm

#4 2012 (37), #4 2013 (41)

Alexander Rozhin

20778