Pavlov Ivan

Ivan Pavlov. The Tretyakov Gallery. 1945
The Tretyakov Gallery
1945

(The painting was commissioned from the artist for the opening of the Tretyakov Gallery)

Coloured linocut on paper. 21.8 × 29 cm

Tretyakov Gallery

#2 2015 (47)

Yelena Terkel

20723
Ivan PAVLOV. Mayakovsky Square. 1943
Mayakovsky Square
1943

From the series "Moscow Defence"

Linocut on paper. 38.4 × 54.4 cm

Tretyakov Gallery

#2 2018 (59)

Irina Leytes, Yekaterina Arkhipova

20724
Pavlov Ivan. Old Moscow. 1942
Old Moscow
1942

Colour linocut print on paper

43 × 56 cm

Tretyakov Gallery

#1 2020 (66)

27553