Kashina-Pamyatnykh Nina

Kashina-Pamyatnykh Nina. At the Holiday Home. 1930s
At the Holiday Home
1930s

Watercolour, whitewash on paper. 41.8 × 32 cm

Tretyakov Gallery

#2 2017 (55)

Irina Leytes, Yekaterina Arkhipova

18331
Kashina-Pamyatnykh Nina. Children’s Nursery. 1934
Children’s Nursery
1934

Watercolour, whitewash on paper. 44 × 52.8 cm

Tretyakov Gallery

#2 2017 (55)

Irina Leytes, Yekaterina Arkhipova

18332