Ilyushchenko Vladimir

Ilyushchenko Vladimir. Oriental Vases. 1972
Oriental Vases
1972

From the “Summer at the Vasily Polenov House” series. 

Pencil on paper. 13 × 18 cm

Tretyakov Gallery

#2 2017 (55)

Irina Leytes, Yekaterina Arkhipova

18090