Davydov Mikhail

Mikhail DAVYDOV. Inside the Rooms. 1834
Inside the Rooms
1834

Oil on canvas. 26.5 × 21.6 cm

Tretyakov Gallery

#3 2010 (28)

Natalya Gorlenko

17116