Gritzuk Mikhail

Gritzuk Mikhail. Sculpture for Nikolai Ge’s grave
Sculpture for Nikolai Ge’s grave

Photograph. 1971

Village of Shevchenko, Chernigov region, Ukraine

#3 2011 (32)

Elmira Akhmerova

17024