Vasnetsov Yuri

Vasnetsov Yuri. Illustration for the book "Raduga-duga". Russkiye narodniye pese
Illustration for the book "Raduga-duga". Russkiye narodniye pesenki, poteshki, pribautki"
1969

#3 2004 (04)

A. SHATSKIKH

15857