Painting

Yakunchikova Maria. Vase by the Window. 1891
Yakunchikova Maria
Vase by the Window
1891

Oil on canvas

31.2 × 24.5 cm

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Yelena Kashtanova

28942
Yakunchikova Maria. Toy Landscape (Town). 1899
Yakunchikova Maria
Toy Landscape (Town)
1899

Panel

Oil on board; pyrography

31.5 × 40 cm

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68), #1 2024 (82)

Yelena Terkel

28978
Yakunchikova Maria. The Monastery Gate. Savvino-Storozhevsky Monastery near Zven
Yakunchikova Maria
The Monastery Gate. Savvino-Storozhevsky Monastery near Zvenigorod
1897

Oil on canvas

63.6 × 49.3 cm

Tretyakov Gallery

#3 2020 (68)

Alina Dianova

28994
Yakunchikova Maria. A Light Spruce Against a Dark Spruce. 1890s
Yakunchikova Maria
A Light Spruce Against a Dark Spruce
1890s

Oil on canvas

32.5 × 23.5 cm

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Alina Dianova

28998
Yakunchikova Maria. Reflet intime. (Reflection of an Intimate World). 1890s
Yakunchikova Maria
Reflet intime. (Reflection of an Intimate World)
1890s

A sketch for a similarly named painting (1894, private collection)

Oil on canvas

43 × 32 cm

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Alexandra Fomina

29014
Vladimir YANKILEVSKY. Female Torso. 1965
Yankilevsky Vladimir
Female Torso
1965

Hardboard, oil, mixed media

153.5 by 99 cm

The Ekaterina & Vladimir Semenikhin collection

#4 2005 (09)

Andrei Erofeev

25183
Yaroshenko Nikolai. Gypsy woman. 1886
Yaroshenko Nikolai
Gypsy woman
1886

Oil on canvas. 83 by 65 cm

The Serpukhov Museum of History and Art

#1 2008 (18)

Andrei Pilipenko

25195
Yaroshenko Nikolai. Portrait of Nikolai Ge. 1890
Yaroshenko Nikolai
Portrait of Nikolai Ge
1890

Oil on canvas. 92.5 × 73.5 cm

Russian Museum

#3 2011 (32)

Elmira Akhmerova

25196
Yaroshenko Nikolai. The Student. 1881
Yaroshenko Nikolai
The Student
1881

Oil on canvas. 88.8 × 62.3 cm

Tretyakov Gallery

#1 2019 (62)

Yekaterina Shcherbakova

25197
Yaroshenko Nikolai. The Girl-Student. 1883
Yaroshenko Nikolai
The Girl-Student
1883

Oil on canvas. 131 × 81 cm

© Kaluga Museum of Fine Art

#1 2019 (62)

Yekaterina Shcherbakova

25198
Yevgeny Yefimov (1899 - ?). Still-life. 1929
Yefimov Yevgeny
Still-life
1929

Oil on canvas. 80 x 81 cm

A class assignment. Second-year course. Alexander Savinov’s workshop.

#2 2013 (39)

Veronica Bogdan

17573
Yevgeny Yefimov (1899 - ?) Sketch of a Woman’s Head. 1929
Yefimov Yevgeny
Sketch of a Woman’s Head
1929

#2 2013 (39)

Veronica Bogdan

17574
Yegorov Alexei. Bathing Nymphs. Еarly 1810s
Yegorov Alexei
Bathing Nymphs
Еarly 1810s

Oil on canvas. 65.5 × 33 cm

Tretyakov Gallery

#1 2015 (46)

Margaret Samu

17544
Yegorov Alexei. Portrait of Evgenia Kolosova. Before 1802
Yegorov Alexei
Portrait of Evgenia Kolosova
Before 1802

Oil on canvas

80 × 63.5 cm

© Tsarskoye Selo State Museum-Reserve, St. Petersburg, Pushkin

#2 2022 (75)

Askold Smirnov

32510
Yegoshin German. Circus. 1962
Yegoshin German
Circus
1962

Oil on canvas. 115 by140 cm

#1 2008 (18)

Nadezhda Yurasovskaya

17546
Yegoshin German. Festival in a Black Sea Port. 1979
Yegoshin German
Festival in a Black Sea Port
1979

Oil on canvas. 175 by 195 cm

#1 2008 (18)

Nadezhda Yurasovskaya

17547
Yegoshin German. Washing. 1988
Yegoshin German
Washing
1988

Oil on canvas. 110 by 110 cm

#1 2008 (18)

Nadezhda Yurasovskaya

17548
Yegoshin German. Tower of Pisa. 1974
Yegoshin German
Tower of Pisa
1974

Oil on carton. 68 by 60 cm

#1 2008 (18)

Nadezhda Yurasovskaya

17549
Yegoshin German. Olive Trees. 1979
Yegoshin German
Olive Trees
1979

Oil on canvas. 78 by 80 cm

#1 2008 (18)

Nadezhda Yurasovskaya

17550
Yegoshin German. Golgotha. 2002
Yegoshin German
Golgotha
2002

Oil on canvas. 90 by 75 cm

#1 2008 (18), #3 2017 (56)

Nadezhda Yurasovskaya

17551
Yegoshin German. Two Bottles. 2006
Yegoshin German
Two Bottles
2006

Oil on canvas. 80 by 70 cm

#1 2008 (18)

Nadezhda Yurasovskaya

17552
Yermolaeva Vera. Portrait of an Unknown Woman. 1910s (?)
Yermolaeva Vera
Portrait of an Unknown Woman
1910s (?)

Oil on canvas. 84×68 cm

Sukachev Irkutsk Art Museum

#2 2008 (19)

Irina Bukhantsova, Lyudmila Snytko

17568
Yesionov Andrei. On Both Sides of Delusion. 2014
Yesionov Andrei
On Both Sides of Delusion
2014

Oil on canvas. 180 × 220 cm

#4 2015 (49)

Alexander Rozhin

17570
Yezdakov Oleg. Cleaning. 2007
Yezdakov Oleg
Cleaning
2007

Oil on canvas. 35 × 50 cm

#2 2015 (47)

Alexander Sytov

17554
Sophia YUNKER-KRAMSKAYA. The Sleeping Woman. End 1880s – Early 1890s
Yunker-Kramskaya Sophia
The Sleeping Woman
End 1880s – Early 1890s

Oil on panel. 21.4 by 35 cm

Tretyakov Gallery

#2 2005 (07)

Lydia Gladkova

25110
Yuon Konstantin. A Lady Day. 1922
Yuon Konstantin
A Lady Day
1922

Oil on canvas. 73 by 101 cm

#1 2003 (01)

A. MOROZOV

25112
Yuon Konstantin. Watering (Ligachovo). 1917
Yuon Konstantin
Watering (Ligachovo)
1917

Oil on canvas. 78 by 119 cm

The V.P.Sukachov Irkutsk Regional Museum of Fine Arts

#4 2004 (05)

N. Tolstaya

25113
Yuon Konstantin. The Sun in March. 1915
Yuon Konstantin
The Sun in March
1915

Oil on canvas. 107 by 142 cm

Tretyakov Gallery

#3 2006 (12)

Yekaterina Selezneva

25114
Yuon Konstantin. Spring evening. Rostov the Great. 1906
Yuon Konstantin
Spring evening. Rostov the Great
1906

Oil on canvas. 70 by 96 cm

The Serpukhov Museum of History and Art

#1 2008 (18)

Andrei Pilipenko

25115
Yuon Konstantin. Parade on Red Square. November 7 1941. 1949
Yuon Konstantin
Parade on Red Square. November 7 1941
1949

Oil on canvas. 84 × 116 cm

Tretyakov Gallery

#1 2010 (26), #3 2013 (40), #2 2015 (47), #1 2020 (66)

Alexander Morozov

25118
Yuon Konstantin. Winter Sun. Ligachevo. 1916
Yuon Konstantin
Winter Sun. Ligachevo
1916

Oil on canvas. 106 × 152.2 сm

Latvian National Museum of Art

#4 2012 (37)

Xenia Rudzite

25119
Yuon Konstantin. The Hall of the Facets
Yuon Konstantin
The Hall of the Facets

Set design to "Boris Godunov", opera by Modest Mussorgsky

"Ballets Russes", Paris, 1913

Gouache, tempera on cardboard. 63.5 × 82 cm

Bakhrushin Theatre Museum

#3 2014 (44)

Irina Shumanova

25120
Yuon Konstantin. A Square in the Kremlin
Yuon Konstantin
A Square in the Kremlin

Set design to "Boris Godunov", opera by Modest Mussorgsky

"Ballets Russes", Paris, 1913

Gouache, tempera on cardboard. 63.5 × 83.5 cm

National Pushkin Museum, St. Petersburg

#3 2014 (44)

Irina Shumanova

25121
Yuon Konstantin. Alexander Pushkin. 1950
Yuon Konstantin
Alexander Pushkin
1950

Oil on canvas

81.2 × 65.1 cm

© National Pushkin Museum, St. Petersburg

#4 2019 (65)

Veronika Kirsanova

26871
Zabelin Vyacheslav. Suburb of Sergiyev Posad. 1989
Zabelin Vyacheslav
Suburb of Sergiyev Posad
1989

Оil on canvas

#3 2012 (36), #3 2017 (56)

Anna Ilyina

17864
Zabelin Vyacheslav. The Kremlin in Borisogleb. 1986
Zabelin Vyacheslav
The Kremlin in Borisogleb
1986

Oil on canvas. 69.9 x 49.8 cm

#1 2013 (38)

Anna Ilina

17865
Zabolotsky Pyotr. Portrait of Mikhail Lermontov. 1837
Zabolotsky Pyotr
Portrait of Mikhail Lermontov
1837

Oil on cardboard. 36 × 28.1 cm

Tretyakov Gallery

#1 2015 (46), #2 2016 (51)

Yevgeny Bogatyrev

17867
Zagrekov Nikolai. Self-portrait. 1952
Zagrekov Nikolai
Self-portrait
1952

Oil on canvas. 138 × 119 cm

#3 2007 (16), #2 2011 (31)

Alexander Rozhin

17893
Zagrekov Nikolai. Female Athlete. 1928
Zagrekov Nikolai
Female Athlete
1928

Oil on canvas. 190 × 100 cm

#3 2007 (16), #2 2011 (31)

Alexander Rozhin

17894
Zagrekov Nikolai. The Girl with a T-square. 1929 (?)
Zagrekov Nikolai
The Girl with a T-square
1929 (?)

The artist's copy of the original painting with the same title, 1929, Berlin Art Gallery

Oil on canvas. 190 by 100.5 cm

#3 2007 (16)

Alexander Rozhin

17895
Zagrekov Nikolai. Peasant with Prize-winning Rabbit. 1925
Zagrekov Nikolai
Peasant with Prize-winning Rabbit
1925

Oil on canvas. 100 by 79 cm

#3 2007 (16)

Alexander Rozhin

17896
Zagrekov Nikolai. Landscape. 1920s
Zagrekov Nikolai
Landscape
1920s

Oil on canvas. 88 × 84 cm

#2 2011 (31)

Olga Malkova

17897
Zagrekov Nikolai. Fruit on a Table in a Torn Paper Bag. 1949
Zagrekov Nikolai
Fruit on a Table in a Torn Paper Bag
1949

Oil on canvas. 85.5 × 70.5 cm

#2 2011 (31)

Olga Malkova

17898
Zakharov-Chechenets Pyotr. Portrait of Timofei Granovsky. 1845
Zakharov-Chechenets Pyotr
Portrait of Timofei Granovsky
1845

Oil on canvas. 81 × 64 cm

Tretyakov Gallery

#3 2011 (32)

Lyudmila Markina

17940
Zakharov-Chechenets Pyotr. Portrait of the Yermolov Children. 1839
Zakharov-Chechenets Pyotr
Portrait of the Yermolov Children
1839

Oil on canvas. 98.5 × 75.9 cm

Tretyakov Gallery

#3 2011 (32)

Lyudmila Markina

17941