Kolupaev Nikolai

Kolupaev Nikolai. Ivan Konev. 2019
Ivan Konev
2019

Oil on canvas

120 × 80 cm

#1 2020 (66)

Alexander Rozhin

27406