Ananyev Dmitry

Ananyev Dmitry. Liberation of the Soviet Arctic. Marines. 2017
Liberation of the Soviet Arctic. Marines
2017

Oil on canvas

150 × 300 cm

#1 2020 (66)

Alexander Rozhin

27367