Shcherbov Pavel

Pavel SHCHERBOV. The Apotheosis of Zeuxis (Kuindzhi Ascends to Heaven). c.1897
The Apotheosis of Zeuxis (Kuindzhi Ascends to Heaven)
c.1897

Watercolour, gouache, pen, ink, gold

Pushkin Museum of Fine Arts

#4 2012 (37)

Oleg Antonov

24931
Pavel SHCHERBOV. Arkhip Kuindzhi
Arkhip Kuindzhi

Pavel Shcherbov’s humorous sketch for the “Shut” (Joker) magazine (1900, No. 7)

#3 2018 (60)

Angelika Myshkina, Yelena Prasolova

24932