Shakhovskoy Dmitry

Dmitry SHAKHOVSKOY. Bread. 1967
Bread
1967

Wood. 90 by 65 by 50 cm

Tretyakov Gallery

#2 2006 (11)

Irina Lebedeva

24736