Sokolov-Skalya Pavel

Pavel Sokolov-Skalya. Portrait of Vladimir Mayakovsky. 1930
Portrait of Vladimir Mayakovsky
1930

Oil on canvas. 107 by 88.5 cm

Tretyakov Gallery

#3 2007 (16)

Alexander Rozhin

23164