Savitsky Konstantin

Konstantin SAVITSKY. Repair Works on the Railway. 1874
Repair Works on the Railway
1874

Oil on canvas. 100 by 175 cm

Tretyakov Gallery

#1 2007 (14)

Alla Vereshchagina

22511