Zenkevich Boris

Boris ZENKEVICH. Komsomolskaya Square Metro Station. 1935
Komsomolskaya Square Metro Station
1935

Sanguine on paper. 71 × 51 cm

Tretyakov Gallery

#2 2018 (59)

Irina Leytes, Yekaterina Arkhipova

20277