Koshelev Nikolai

Nikolai KOSHELEV. Burial of Jesus Christ. 1881
Burial of Jesus Christ
1881

Oil on canvas. 400 by 540 cm

The Nizhny Novgorod State Arts Museum

#4 2005 (09)

Irina Mironova

18795