Korolev Gennady

Korolev Gennady. Road to Shah-i-Zinda. 1943
Road to Shah-i-Zinda
1943

Oil on cardboard. 20.5 × 30 cm

Property of the artist’s family

#2 2015 (47)

Ksenia Karpova

18731