Kitaeva Elena

Elena KITAEVA. From the series «New Money». 1996
From the series «New Money»
1996

Computer graphics, canvas. 87 by 198 cm

#4 2005 (09)

Natella Voiskounski

18379