Zaitsev Vyacheslav

Zaitsev Vyacheslav. Costume design for “Richard III”, play by William Shakespear
Costume design for “Richard III”, play by William Shakespeare
1980

Vakhtangov Theatre, Moscow

Gouache on paper. 45 × 30 cm

#4 2014 (45)

Tatiana Mikhailova

17903
Zaitsev Vyacheslav. Graphic composition. 1993
Graphic composition
1993

Gouache, ink on paper. 45 × 31 cm

#4 2014 (45)

Tatiana Mikhailova

17904