Zhegin Lev

Zhegin Lev. Domestic Interior. Early 1920s
Domestic Interior
Early 1920s

Coal on paper. 53.7×71.8 cm

#2 2008 (19)

Yelizaveta Yefremova

17576
Zhegin Lev. Family. 1924
Family
1924

Compressed charcoal, tortillon on paper. 18.6 × 26.7 cm

Tretyakov Gallery

#2 2017 (55)

Irina Leytes, Yekaterina Arkhipova

17577
Zhegin Lev. An Interior Scene. 1924
An Interior Scene
1924

Charcoal on watermarked paper. 17.5 × 25.8 cm

Tretyakov Gallery

#2 2017 (55)

Irina Leytes, Yekaterina Arkhipova

17578