Jianhua Liu

Liu Jianhua. Reflection in Water. 2002-2003
Reflection in Water
2002-2003

Ceramic and lights

#2 2007 (15)

Yevgenia Kikodze

17227