Grimmling Hans-Hendrik

Hans-Hendrik Grimmling. An Oarsman. Triptych (central part). 1983
An Oarsman. Triptych (central part)
1983

Oil on hardboard. 150 by 120 cm

#2 2004 (03)

Alexander Rozhin

17020
Hans-Hendrik Grimmling. "An Oarsman". Triptych. 1983
"An Oarsman". Triptych
1983

Oil on hardboard. 100 by 150 (2), 150 by 120 cm

#2 2004 (03)

Alexander Rozhin

17021
Hans-Hendrik Grimmling. Me in Leipzig. 1978
Me in Leipzig
1978

Oil on hardboard. 100 by 80 cm

#2 2004 (03)

Alexander Rozhin

17022