Gao Ershi

Gao Ershi. A Poem by Liu Zhengong. 1970s
A Poem by Liu Zhengong
1970s

Paper, calligraphy. 41 × 39 cm

National Art Museum of China

#3 2017 (56)

Wu Weishan

16179