Brozh Karel

Brozh Karel. Opening of the Picture Gallery in Feodosia
Opening of the Picture Gallery in Feodosia

(based on a sketch by Aivazovsky)

Clipping from the “Vsemirnaya Illyustratsiya” (Global Illustration) magazine. 1880

Department of Manuscripts, Tretyakov Gallery

#1 2017 (54)

Irina Pogrebetskaya

15749