Arcimboldo Giuseppe

Arcimboldo Giuseppe. The Autumn. 1573
The Autumn
1573

Oil on canvas. 76 by 63.5 cm

Louvre, Paris

#1 2006 (10)

Yekaterina Selezneva

13426