Ackermann Rita

Rita ACKERMANN. Nun/Mother/Whore. 2006
Nun/Mother/Whore
2006

Collage on plexiglass, double-sided. 219.8×109.2 cm

#2 2008 (19)

Natella Voiskounski

13271