Meshchersky Arseny

Arseny MESHCHERSKY. Winter. Cutting Ice. 1878
Winter. Cutting Ice
1878

Oil on canvas. 109 by 177 cm

Tretyakov Gallery

#3 2006 (12)

Yekaterina Selezneva

19706