Maximov Konstantin

Maximov Konstantin. Sashka, the Tractor-driver. 1954
Sashka, the Tractor-driver
1954

Oil on canvas. 56 by 45 cm

Tretyakov Gallery

#2 2006 (11), #3 2017 (56)

Valentin Rodionov

19437