Landscape

Yakunchikova Maria. A Boat on the Klyazma in Zhukovka. 1888
Yakunchikova Maria
A Boat on the Klyazma in Zhukovka
1888

Oil on canvas

33 × 22 cm

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Olga Atroshchenko

28852
Yakunchikova Maria. Winter Road. 1885–1889
Yakunchikova Maria
Winter Road
1885–1889

Oil on cardboard

17.5 × 24.8 cm

Tretyakov Gallery

#3 2020 (68)

Olga Atroshchenko

28854
Yakunchikova Maria. Moscow in Winter: View of Srednyaya Kislovka from the Window
Yakunchikova Maria
Moscow in Winter: View of Srednyaya Kislovka from the Window
1889

Oil on canvas mounted on cardboard

27 × 30.5 cm

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Olga Atroshchenko

28860
Якунчикова Мария. Улица в Берлине. 1889
Yakunchikova Maria
A Street in Berlin
1889

Oil on canvas

49 × 18.5 cm

© Yaroslavl Art Museum

#3 2020 (68)

Olga Atroshchenko

28862
Yakunchikova Maria. Tarusa Ferry. 1893
Yakunchikova Maria
Tarusa Ferry
1893

Oil on canvas mounted on cardboard

35 × 31.5 cm

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Olga Atroshchenko

28864
Yakunchikova Maria. Church at an Old Estate. Cheryomushki near Moscow. 1897
Yakunchikova Maria
Church at an Old Estate. Cheryomushki near Moscow
1897

Oil on canvas

64.4 × 46 cm

Tretyakov Gallery

#3 2020 (68)

Olga Atroshchenko

28876
Yakunchikova Maria. Cemetery in Winter. 1898
Yakunchikova Maria
Cemetery in Winter
1898

Watercolour and gouache on yellow paper

25 × 25.6 cm

Russian Museum

#3 2020 (68)

Olga Atroshchenko

28880
Yakunchikova Maria. Le Soir (Evening). 1895
Yakunchikova Maria
Le Soir (Evening)
1895

Colour etching

18.3 × 31.8 cm

Second stage

Colour print variant

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Olga Atroshchenko

28886
Yakunchikova Maria. Quiétude. 1892-1893
Yakunchikova Maria
Quiétude
1892-1893

Colour etching (aquatint)

19.7 × 15 cm (plate)

32.6 × 24 cm (sheet)

Colour print variant

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Nina Markova

28890
Yakunchikova Maria. Quiétude. 1892-1893
Yakunchikova Maria
Quiétude
1892-1893

Colour etching (aquatint)

19.7 × 15 cm

Colour print variant

Tretyakov Gallery

#3 2020 (68)

Nina Markova

28892
Maria Yakunchikova. Le Soir (Evening). 1894-1895
Yakunchikova Maria
Le Soir (Evening)
1894-1895

Colour etching (aquatint)

First stage

23.8 × 32 cm

Colour print variant

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Nina Markova

28904
Yakunchikova Maria. Le Soir (Evening). 1894-1895
Yakunchikova Maria
Le Soir (Evening)
1894-1895

Colour etching (aquatint)

Second stage

18.3 × 32 cm

Colour print variant

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Nina Markova

28906
Yakunchikova Maria. Cemetery. 1894–1895
Yakunchikova Maria
Cemetery
1894–1895

Colour etching (aquatint)

19 × 34.5 cm

Third stage

Colour print variant 

Tretyakov Gallery

#3 2020 (68)

Nina Markova

28910
Yakunchikova Maria. Zhukovka. 1887
Yakunchikova Maria
Zhukovka
1887

Oil on canvas mounted on cardboard

20.2 × 27.3 cm

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Yelena Kashtanova

28914
Yakunchikova Maria. Starry Night. 1890s
Yakunchikova Maria
Starry Night
1890s

Etching on paper

27.0 × 34.2 cm

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Yelena Kashtanova

28926
Yakunchikova Maria. Birch Tree. 1890s
Yakunchikova Maria
Birch Tree
1890s

Oil on canvas

21.0 × 17.3 cm

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Yelena Kashtanova

28928
Yakunchikova Maria. Small Bridge. 1890s
Yakunchikova Maria
Small Bridge
1890s

Oil, pencil on canvas

8.9 × 16.3 cm

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Yelena Kashtanova

28932
Yakunchikova Maria. Trees in Winter. 1890s
Yakunchikova Maria
Trees in Winter
1890s

Oil on canvas

20 × 14.7 cm

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Yelena Kashtanova

28934
Yakunchikova Maria. Graveyard in Russia. 1890s
Yakunchikova Maria
Graveyard in Russia
1890s

Watercolour on paper

15.8 × 27.8 cm

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Yelena Kashtanova

28952
Yakunchikova Maria. Country Courtyard. 1895
Yakunchikova Maria
Country Courtyard
1895

Aquatint

16.1 × 19.8 cm (plate)

26.2 × 30.2 cm (sheet)

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Louise Hardiman

28958
Yakunchikova Maria. Small Town in Winter. 1898
Yakunchikova Maria
Small Town in Winter
1898

Gouache, golden paint on paper

24.7 × 23.7 cm

Russian Museum

#3 2020 (68)

Louise Hardiman

28964
Yakunchikova Maria. Biarritz
Yakunchikova Maria
Biarritz

Sketch in a letter from Maria Yakunchikova to Elena Polenova

1889

© Manuscript Department of the Tretyakov Gallery

#3 2020 (68)

Yelena Terkel

28966
Yakunchikova Maria. Paris in Winter. 1893
Yakunchikova Maria
Paris in Winter
1893

Pastel, charcoal on paper

53.4 × 43.9 cm

Tretyakov Gallery

#3 2020 (68)

Yelena Terkel

28970
Yakunchikova Maria. Meudon in Spring. Spring Landscape. 1890s
Yakunchikova Maria
Meudon in Spring. Spring Landscape
1890s

Pastel on paper

33.3 × 41.2 cm

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Yelena Terkel

28972
Yakunchikova Maria. The Street Lamp. 1890s
Yakunchikova Maria
The Street Lamp
1890s

Pastels on paper mounted on cardboard

40.2 × 32.7 cm

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Alina Dianova

28988
Yakunchikova Maria. The Waterfall. 1898
Yakunchikova Maria
The Waterfall
1898

Watercolour, ink on paper

30.2 × 23.3 cm

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Alina Dianova

28992
Yakunchikova Maria. The Monastery Gate. Savvino-Storozhevsky Monastery near Zven
Yakunchikova Maria
The Monastery Gate. Savvino-Storozhevsky Monastery near Zvenigorod
1897

Oil on canvas

63.6 × 49.3 cm

Tretyakov Gallery

#3 2020 (68)

Alina Dianova

28994
Yakunchikova Maria. A Light Spruce Against a Dark Spruce. 1890s
Yakunchikova Maria
A Light Spruce Against a Dark Spruce
1890s

Oil on canvas

32.5 × 23.5 cm

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Alina Dianova

28998
Yakunchikova Maria. Biarritz. 1889
Yakunchikova Maria
Biarritz
1889

Watercolour on paper

34.2 × 20.9 cm

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2020 (68)

Marina Astafieva

29008
Anton YASTRZHEMBSKY. Verandah. 1920s
Yastrzhembsky Anton
Verandah
1920s

Graphite pencil, watercolour on paper

33×24.5 cm

#2 2008 (19)

Yelizaveta Yefremova

25206
Yegoshin German. Tower of Pisa. 1974
Yegoshin German
Tower of Pisa
1974

Oil on carton. 68 by 60 cm

#1 2008 (18)

Nadezhda Yurasovskaya

17549
Yegoshin German. Olive Trees. 1979
Yegoshin German
Olive Trees
1979

Oil on canvas. 78 by 80 cm

#1 2008 (18)

Nadezhda Yurasovskaya

17550
Yuon Konstantin. A Lady Day. 1922
Yuon Konstantin
A Lady Day
1922

Oil on canvas. 73 by 101 cm

#1 2003 (01)

A. MOROZOV

25112
Yuon Konstantin. Watering (Ligachovo). 1917
Yuon Konstantin
Watering (Ligachovo)
1917

Oil on canvas. 78 by 119 cm

The V.P.Sukachov Irkutsk Regional Museum of Fine Arts

#4 2004 (05)

N. Tolstaya

25113
Yuon Konstantin. The Sun in March. 1915
Yuon Konstantin
The Sun in March
1915

Oil on canvas. 107 by 142 cm

Tretyakov Gallery

#3 2006 (12)

Yekaterina Selezneva

25114
Yuon Konstantin. Spring evening. Rostov the Great. 1906
Yuon Konstantin
Spring evening. Rostov the Great
1906

Oil on canvas. 70 by 96 cm

The Serpukhov Museum of History and Art

#1 2008 (18)

Andrei Pilipenko

25115
Yuon Konstantin. Winter Sun. Ligachevo. 1916
Yuon Konstantin
Winter Sun. Ligachevo
1916

Oil on canvas. 106 × 152.2 сm

Latvian National Museum of Art

#4 2012 (37)

Xenia Rudzite

25119
Zabelin Vyacheslav. Suburb of Sergiyev Posad. 1989
Zabelin Vyacheslav
Suburb of Sergiyev Posad
1989

Оil on canvas

#3 2012 (36), #3 2017 (56)

Anna Ilyina

17864
Zabelin Vyacheslav. The Kremlin in Borisogleb. 1986
Zabelin Vyacheslav
The Kremlin in Borisogleb
1986

Oil on canvas. 69.9 x 49.8 cm

#1 2013 (38)

Anna Ilina

17865
Zagrekov Nikolai. Landscape. 1920s
Zagrekov Nikolai
Landscape
1920s

Oil on canvas. 88 × 84 cm

#2 2011 (31)

Olga Malkova

17897
Zaikov Nikolai. Landscape without Verticals. 2005
Zaikov Nikolai
Landscape without Verticals
2005

Pencil on cardboard, stickers. 75 by 100 cm

First Prize (The 3rd All-Russia young artists competition)

#4 2006 (13)

17900
Zakharov Gury. View from the Church of St.Vladimir in Stary Sady (Old Gardens).
Zakharov Gury
View from the Church of St.Vladimir in Stary Sady (Old Gardens)
1985

Series "Moscow"

Linocut. 85 by 83 cm

#2 2004 (03)

V. AZARKOVICH

17932
Zakharov Gury. Torzhok. Embankment. 1978
Zakharov Gury
Torzhok. Embankment
1978

Series "Pushkin Ring Travel".

Linocut. 69 by 66 cm

#2 2004 (03), #3 2017 (56)

V. AZARKOVICH

17934
Zakharov Gury. My Mother at the Gate of the Church of St. John-the-Warrior. 198
Zakharov Gury
My Mother at the Gate of the Church of St. John-the-Warrior
1987

Series "Moscow"

Colour linocut. 100 by 77 cm

#2 2004 (03)

V. AZARKOVICH

17935
Zaltsman Pavel. Autumn Comfort. 1982
Zaltsman Pavel
Autumn Comfort
1982

Pen and ink on paper. 52 by 74 cm

#4 2007 (17)

Natalya Apchinskaya

17910