Kravchenko Alexei I.

Alexei KRAVCHENKO. The Old Building of the Russian State Library. 1920s
The Old Building of the Russian State Library
1920s

Xylography on paper. 12.8 × 11.5 cm

Tretyakov Gallery

#2 2018 (59)

Irina Leytes, Yekaterina Arkhipova

20261
Kravchenko Alexei I. Pushkin in Arkhangelskoye. 1936
Pushkin in Arkhangelskoye
1936

Xylography

22 × 18.3 cm

© Pushkin Museum, Moscow

#4 2019 (65)

Veronika Kirsanova

26850